Mananampalataya ang katibayan na ang

Mananampalataya ang katibayan na ang

(Northern Sotho) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Northern Sotho