Powszechnie nazywamy Wielkim Posłannictwem

Chrzcząc je w imię Ojca i ynai swiętego cząc je przestrzegać wszystkiego cowam przykazałem oto Ja jestem z wami

po wszystkie dni aż do skończenia świata?

(Musey) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Musey