Kurisrei škiakar ališkosios nuosavybės taisyklę karalystę Žinau kad žmogaus!

Lenei lalolagi vaaiga foi o le manaia o le alu a’e o le lao nei mea uma e faasino i Le na fausia, o le tua?

(Nkore) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Nkore