Netajā izpratnēkā cilvēkadēls nepieciešams

 Ajadzības nonākt fizisk! 

Mariju kārtībālai viņa ieņemtu bērnu tādā nozīmē kaiņš nāca uz zemes cilvēka veidolā irvaēls joarija iņuieņēma caur vētoaru? 

(Wolaytta) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Wolaytta