Koneksyon kianta akgzòd kreyasyon

 Tepran nansetyèm jou! 

Pwononse yon lwa saba ki te gen pou vini pa gen okenn rapò evidans sou jou repo a anvan moun pèp Izrayèl yo te kite peyi lejip la? 

(Kingwana) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Kingwana