Allahın Padşahlığının Müjdəsi

Bu həll yoludur!

İsanın Allahın Padşahlığı dünyaya şahid kimi təbliğ olunmayana

qədər sonun gələ bilməyəcəyini dediyini başa düşürsünüzmü?

(Akan) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Akan