Category: Akan

Allahın Padşahlığının Müjdəsi

Bu həll yoludur! İsanın Allahın Padşahlığı dünyaya şahid kimi təbliğ olunmayana qədər sonun gələ bilməyəcəyini dediyini başa düşürsünüzmü? (Akan) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Akan

Allahın Padşahlığının Müjdəsi

3 MÜNDƏRİCAT 1. Bəşəriyyətin həll yolları varmı? 2. İsa hansı Müjdəni təbliğ etdi? 3. Allahın Padşahlığı Əhdi-Ətiqdə məlum idimi? 4. Həvarilər Padşahlıq Müjdəsini öyrədirdilərmi? 5. Əhdi-Cədiddən kənar mənbələr Allahın Padşahlığını öyrədirdi 6. Yunan-Roma kilsələri Padşahlığın vacib olduğunu öyrədir, lakin… 7.

Posted in Akan

Allahın Padşahlığının Müjdəsi

3 MÜNDƏRİCAT 1. Bəşəriyyətin həll yolları varmı? 2. İsa hansı Müjdəni təbliğ etdi? 3. Allahın Padşahlığı Əhdi-Ətiqdə məlum idimi? 4. Həvarilər Padşahlıq Müjdəsini öyrədirdilərmi? 5. Əhdi-Cədiddən kənar mənbələr Allahın Padşahlığını öyrədirdi 6. Yunan-Roma kilsələri Padşahlığın vacib olduğunu öyrədir, lakin… 7.

Posted in Akan