Category: Akan

Allahın Padşahlığının Müjdəsi

3 MÜNDƏRİCAT 1. Bəşəriyyətin həll yolları varmı? 2. İsa hansı Müjdəni təbliğ etdi? 3. Allahın Padşahlığı Əhdi-Ətiqdə məlum idimi? 4. Həvarilər Padşahlıq Müjdəsini öyrədirdilərmi? 5. Əhdi-Cədiddən kənar mənbələr Allahın Padşahlığını öyrədirdi 6. Yunan-Roma kilsələri Padşahlığın vacib olduğunu öyrədir, lakin… 7.

Posted in Akan

Allahın Padşahlığının Müjdəsi

3 MÜNDƏRİCAT 1. Bəşəriyyətin həll yolları varmı? 2. İsa hansı Müjdəni təbliğ etdi? 3. Allahın Padşahlığı Əhdi-Ətiqdə məlum idimi? 4. Həvarilər Padşahlıq Müjdəsini öyrədirdilərmi? 5. Əhdi-Cədiddən kənar mənbələr Allahın Padşahlığını öyrədirdi 6. Yunan-Roma kilsələri Padşahlığın vacib olduğunu öyrədir, lakin… 7.

Posted in Akan