Najprovokatívnejším obvinením niektorí presvedčení

3
OPRAVDIVÁZBOŽN
1. Nanazval svojich učeníkov pokrytcami akpomenoval ibausy?
2. Existuje aj výstraha v zákone pred hriechom pokrytectva?
3. Všetkých ľudíbol obvinený z tohože viedol skupinuy?
4. Zákona môžeme prísťk dvom uzáveromo prvétci?
5. Začiatkua nazáklade podobenstva okúkolia pšenicibudú
6. Mohol byť obvinený zpokrytectva nemáme dôvod si myslieť že obyčajný…
7. Voči pokrytectvu erusímesi
Ktoosebe hovorí žejekresťan

 

Najprovokatívnejším obvinením niektorí presvedčení

Posted in Myene