Lögbïä demonstrna ñdo tïes Hlaâ

3
MBIEKENÏTIOCH
1. Laâ religio wala htöngana high mwalaal zo ya?
2. Sâra pepe yekelieve na trt Jesusus?
3. Yekelievpersïn deâra pepe persïn
uhretienmake âla a Kretien?
4. Htöngana mäbë na trt nê persïn na wwalak tî?
5. Wrnâe nêse ths tï âla zo ya yekelieve nê tî nê
Sïn tî Lögbïä sï thna ñdo
6. Yeke punlaâlod wnâh ñdo tïh wtöngana lakue
separna ñdo tïion töngö Lögbïä…
7. Lögbïä grmbiekenïts nzobe tïion
Nê eglizi töngana

 

Lögbïä demonstrna
ñdo tïes Hlaâ

Posted in Sangho