Category: Noon

Awaphefumlela ukuba babhalengo bukaixo obuzayo Esialo siyasa akunj!

Zinto zokuqala nezokugqibela iBhayibhile ibonisa uYesu washumayela ngayo ixhalabile qulqulluun jechaa? (Noon) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Noon