Category: Mende

Dutofosubↄsubↄdↄa gↄmeladze egↄme kple gbefãdede

Dutofosubↄsubↄdↄa gↄmeladze egↄme kple gbefãdede (Mende) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Mende