Category: Gawar

Hongereg Fir Eppes Méi An Dengem

Hongereg Fir Eppes Méi An Dengem (Gawar) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Gawar