Category: Chichewa

Nkhani yabwino yokhudza Ufumu wa Mulungu

Chifukwa chiyani anthu sangathetse mavuto ake? Kodi mukudziwa kuti zinthu zoyambilira komanso zomaliza zomwe Baibulo limafotokoza zomwe Yesu adalalikira zokhudzana ndi uthenga wabwino wa Ufumu wa Mulungu? Kodi mukudziwa kuti Ufumu wa Mulungu ndi womwe unawalimbikitsa kwambiri atumwi ndi aja

Posted in Chichewa