ბიბლიაში აღწერილი და ამის შემდეგ

სიყვარულიქველმოქმედია არშურს, არყოყოჩობს არამპარტავნობს არსჩადისუწესობას თავისასარეძიებს არმრისხანებსდაარგანიზრახავსბოროტს არხარობსსიცრუით?

(Ossetian-Georgian) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Ossetian-Georgian