Yokuhambisa ezilungileyo zosindiso

Kwimithetho emine yomoya uthi hixo uyakuthanda yaye unecebo sicwangciso ngobomi bakho uyasixelela njenje ukulithanda kwakhe ihlabth?

(Mbato) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Mbato