ბიბლიაში აღწერილი და ამის შემდეგ რამდ ენიმე გზას!

სიყვარულიქველმოქმედია არშურს, არყოყოჩობს არამპარტავნობს არსჩადისუწესობას თავისასარეძიებს არმრისხანებსდაარგანიზრახავსბოროტს არხარობსსიცრუით?

(Neyo) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Neyo