Zostają wprowadzeni do relacji zogiem która gwarantuje Swej chwały bez!

Staniemy przed nim w Jego chwalebnej obecno ścisze wieczne bezpieczeństwo jest że to utrzymuje nasze zbawienie sami?

(Zarma) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Zarma