Malamalama le tagata ilona tulaga agasala Loina se tasi!

Lefaia o lea tatalo faato’a faatauaina lea tatalo ina ua fai ma faailoga agasala ua mao iauama e mana’omia eiale faaolataga?

(Khoekhoe) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Khoekhoe