Kugula monga tifunira kuti cikhalire Tundu ya zak!

Pamene tifuna kugula nyumba kapena galimoto timasankha imene iri ndi zinthu zimene tifunitsitsa itikhale m’dziko m’mene zinthu zicitika kopanda zisankho?

(Jala Fonyi) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Jala Fonyi