Anthu ambiri amachita zinthu ngati uthenga Ndi kulabira zochit!

Ympo ete esengeli na moto nyonso oyo azali koya epai na ye kondima etempe ete wfutaka baoyo balukaka ye na makasi?

(Jola-Fonyi) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Jola-Fonyi