Ŋutilã medɔle wuwòm ogake ɖenane

 Dɔwuame le mew! 

Lemewò goglo si dze abe ɖe wò dzi medzea eme gbeɖe o eneae nenemae lake nye mɔa dɔ magawui gbeɖeo eye ame? 

(Malinke) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Malinke