Надеждата на вярващите чеогев контрол

Xойде на земята като бебе в обор във итлеем точно както беше предсказано суизпълни много от пророчествата?

(Bisa) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Bisa