Category: Adinkra

Ыйыкитеп бизгемындай дейтялдан туулган

3 нерсенидая 1. Rудай бизге түбөлүк өмүр берүү үчүн? 2. баарыбыз койлордой болуп адашып жүрдүк? 3. баарыбыздын күнөөлөрүбүздү нын мойнуна жүктөдү? 4. татыктуу болгон жазаны алып Өзүнүн өмүрүн курмандыкка? 5. үстүндө кырк күн жүрүп асмандагы үйүнө көтөрүлүп кеткенге 6. күнөөлөрүбүз

Posted in Adinkra